Атырау инженерлік-гуманитарлық институты Батыс Қазақстанның алғашқы жеке меншік жоғары оқу орындарының бірі болып табылады.

АИГИ-ді  құру идеясы халық шаруашылығының қарқынды дамуына байланысты, Қазақстанның Батыс аймағында мұнай және газ саласы үшін жоғары білікті мамандарға деген сұраныстың артуымен өмірге келді.

Институт 10 мамандық бойынша мамандар дайындайды, олар қазіргі уақытта өндіріс салалары мен аймақ шаруашылықтары үшін қажет: 5В070200 – Автоматтандыру және басқару; 5В070800 – Мұнай-газ ісі; 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар; 5В072900 – Құрылыс; 5В073200 - Стандарттау, метрология және сертификаттау; 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі; 5В030400 – Кеден ісі; 5В060200 – Информатика; 5В050600 – Экономика; 5В050900 – Қаржы.